ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อศาลฎีการับคำร้องคัดค้าน

การที่ ผอ.การเลือกระดับอำเภอ สั่งไม่รับสมัคร

หรือสั่งลบชื่อผู้สมัครผู้ใดแล้ว ศาลฎีกาจะพิจารณา

และมีคำวินิจฉัย ภายในกี่วัน ?