นราธิวาสก็มีสวนสัตว์ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ)

#น่าสนใจมากค่ะ

นราธิวาสก็มีสวนสัตว์ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บรรยากาศร่มรื่น มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดให้ได้ชม

⛔️เปิดให้ชมเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ

⏰ตั้งแต่เวลา08.30 น.-15.30 น.

⚠️ข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมสัตว์ป่า 👇

👉 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในสถานี

👉 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่า

👉 ห้ามเข้าใกล้ กรง/คอก สัตว์ในขอบเขตที่กำหนด

👉 จอดรถในจุดบริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบ

👉 ห้ามให้อาหารสัตว์ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

👉 ห้ามรังแกสัตว์ทุกชนิด

❗️กรุณาปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ) 🙏🏻

รายละเอียดเพิ่มเติม เพจ โคกไม้เรือ นราธิวาส

+40