มอบข้าวเหนียวและน้ำตาล เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตรี

วันที่ 4 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบมอบข้าวเหนียวและน้ำตาล ให้แก่บุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร เนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตรี ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส