#กิจกรรมการกุศลเดิน-วิ่งเพื่อลูกรัก

วันที่ 21 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครู พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเดิน-วิ่งเพื่อลูกรัก ในพิธีส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 57 เครื่อง แก่ โรงเรียนตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ พื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+15

ความรู้สึกทั้งหมด

16สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, Yasmee Yusoh และ คนอื่นๆ อีก 14 คน