โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

วันที่ 11 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรในการใช้รถใช้ถนน ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส