โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยมีว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส