บรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอศรีสาคร ดำเนินการบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2567 นี้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส