นักศึกษาชมรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด และชมรมTo be number one ร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (สกร.อำเภอศรีสาคร)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม

วันที่ 29 มกราคม 256

Read more