ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2567 โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส