โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส

ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรยุวกาชาด ให้นำความรู้ไปอบรมให้กับอาสายุวกาชาดในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาและกิจกรรมตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา