ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร

วันที่ 2 เดือนมกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครู กศน.ตำบล พรัอมด้วยคณะครู และภาคีเครือข่าย ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ณ ศกร.ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร