แนะนำวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Line official Account Manager ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร

#แนะนำวิธีการใช้สื่อ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อคลิปวิดิโอ

และอินโฟกราฟิก ภายใต

Read more

ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทุกวันศุกร์

ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไ

Read more

รับมอบเกียรติบัตร การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้

#รับมอบเกียรติบัตร ก

Read more