#ประสานงานเรื่องวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น

#ประสานงานเรื่องวิทย

Read more

#ประเมินระดับการรู้หนังสือ (การอ่านออกเขียนได้) ของนักศึกษา กศน.ตำบลศรีสาคร ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น

  #ประเมินระดับ

Read more

ประชุมรับแนวทางการคัดกรองและแบบบันทึกผลคัดกรอง ความสามารถ​การ​ใช้​ภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อสาร​ของประชาชน​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้

ประชุมรับแนวทางการคั

Read more

ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจความสามารถ​การ​ใช้​ภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อสาร​ของประชาชน​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้

ลงพื้นที่ดำเนินการสำ

Read more

#ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more