โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้”กิจกรรมการประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวฟาตีมา อาแว ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนายคูไซมะ มะแซ ครูผู้ช่วย และนางสาวนูรีฮา มะมิง ครูอาสาสมัครฯ นำกลุ่มเป้าหมาย กศน.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง “การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ” ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งผลการประกวดนั้น กศน.อำเภอรือเสาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดการเขียนเรียงความ ได้แก่ นางสาวปาอีซะ มามุ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ นายอายุบ แมเร๊าะ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กศน.จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *