ต้อนรับและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ เรื่องการขอสนับสนุนสิ่งเพื่อจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564

  วันที่ 19 พฤษ

Read more