ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ารับในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ร่วมยินดีกับนางวาสนา อนุสรประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาศได้ย้ายเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ลงพื้นที่เข้าพบปะผู้นำชุมชนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

ลงพื้นที่เข้าพบปะผู้นำชุมชนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more