โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์ สาและ ครู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา