อบรมหลักสูตรการผลิตคลิปวีดีโอสั้น โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวนูรีฮา มะมิง ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยประธานกรรมการสถานศึกษา และบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการผลิตคลิปวีดีโอสั้น โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู ทรี หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา