ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมละศิลอดรอมฎอนสัมพันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2567

คณะครู ศกร.ตำบลเรียงเข้าร่วมกิจกรรมละศีลอดรอมฎอนสัมพันธ์ นายมะนะพียะ เมาดี โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะนุรุลวาตานียะห์ ได้จัดกิจกรรมละศิลอดรอมฎอนสัมพันธ์โดยนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันในกิจกรรมละศิลอดรอมฎอนสัมพันธ์ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนุรุลวาตานียะห์ ม.6 ต.เรียง อ รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่ เนื่องในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ