ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

#วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครูศกร.ตำบลเรียง พร้อม บุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ ร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567” เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีละหมาดฮายัต นินิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา รับชมวืดีทัศน์ วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ จาก กศน. สู่ สกร. ณ. ห้องสมุดประชาชน’’เฉลิมราชกุมารี’’อำเภอรือเสาะ