ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ดำเนินการ”ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเรียง” (ศส.ปชต.เรียง)

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ มะมิง ครู อาสาฯประจำ ศรช. ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำตำบลเรียง และคณะครู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเรียง (ศส.ปชต.เรียง) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 – 4 ณ ศกร.ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส