ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ มะมิง ครู ศกร.ตำบล ผู้รับผิดชอบระดับตำบล พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ณ ห้องปลายสยาม ชั้น 10 โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอำเภอและตำบล รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ตลอดจนสามารถนำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ