ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสมทบทุนร่วมบริจาคมัสยิดนูรูลยากีน ลือมุ ม.1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลเรียง เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้าเพื่ิอบริจาคกิจกรรม ณ ลานหน้ามัสยิดนูรูลยากีม ลือมุ ม.1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส