ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายสาซาลี เซะบากอ ครู ศกร.ตำบลเรียง ให้เป็นวิทยากรติวรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนางอัสสิมา แวโน๊ะ เป็นวิทยากรติววิชาสุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมศึกษา และนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-NET) โดยมีนางสาวฟายีละห์ สาและ เป็นผู้ดำเนินโครงการ และนางสาวฟายีละห์ สาและ ครู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส