ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งความสุขเพื่ิอนครู 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลเรียง พร้อม ด้วยบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567# ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

ความรู้สึกทั้งหมด

8สกร.ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส, Asima Nfe และ คนอื่นๆ อีก 6 คน