โครงการสถานศึกษาปลอดภัยเยาวชนรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ #

วันที่ 11 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ ข้าพเจ้า นางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ และบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเยาวชนรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส