กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ

หลักสูตรช่างเชื่อม 60 ชั่วโมง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 – 8 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวสุเฮร เจะโซ๊ะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ หลักสูตรช่างเชื่อม 60 ชั่วโมง โดยมีนายอับดุลมุตตอเลป สาอุ เป็นวิทยากร ณ สถาบันศึกษาปเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์ ม.1 บ้านยือแรตีงี ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส