กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สมุดทำมือ DIY ประดิษฐ์ ดอกไม้ม่วงเทพรัตน์ คำศัพท์โดมิโน

วันที่ 29 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้บุคลากรศกร.ตำบลลาโละ และบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สมุดทำมือ DIY ประดิษฐ์ ดอกไม้ม่วงเทพรัตน์ คำศัพท์โดมิโน ในการออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส