มอบน้ำหวานให้กับนักศึกษาปอเนาะฏอริกิลอีบาดะห์ในช่วงเดือนรอมฎอน

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายคูไซมะ มะแซ มอบน้ำหวานให้กับนักศึกษาปอเนาะฏอริกิลอีบาดะห์ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ ปอเนาะฏอริกิลอีบาดะห์ ม.7 บ้านบริจ๊ะ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส