ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลาโละ (ศกร.ตำบลลาโละ)

หมู่ที่ 7 บ้านบริจ๊ะ ตำบลลาโละ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 073- 571 928,065-5961051,080-1381542,085-6281275

E-mail : fadiroh100@gmail.com

facebook: ศกร.ตำบลลาโละ