ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวนูรีดา เทษา ครู ครูอาสาฯ ประจำ ศรช. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส