โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ระหว่างวันที่ 13-14

Read more

ลงพื้นที่ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติภาคประสบการณ์ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more