มอบรางวัลและวุฒิบัตรนักศึกษา กศน.ตำบลรือเสาะ เนื่องในกิจกรรม 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ( International Literacy Day )

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more