กิจกรรม ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใยต้านภัยโควิด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more

ร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

วันที่ 11 สิงหาาคม 2

Read more

คณะครู กศน.ตำบลรือเสาะ มอบวุฒิบัตร นักศึกษา กศน.ตำบลรือเสาะ ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่เมืองนักอ่าน

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more