สัมมนาก่อนจบหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ

วันที่ 16 สิงหาคม 25

Read more

ประชุมประจำสัปดาห์ บุคลากร กศน.อำเภอรือเสาะ ออนไลน์โดยใช้ แอปพลิเคชัน Zoom

วันที่ 16 สิงหาคม 25

Read more