โโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกรศึกษา (N-Net) ภาคเรียน 1/2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลรือเสาะ นำนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่คาดว่าจะจบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-Net) ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนาทักษาทางด้านวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ทั้งนี้ได้มีการเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.ระลอกใหม่นี้อย่างเคร่งครัด ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *