ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 25

Read more

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขัน กศน.ชาเลนจ์ ระดับจังหวัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 25

Read more

มอบวุฒิบัตรให้บุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 กรกฎาคม 25

Read more

อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะ ทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ

วันที่ 2 กรกฎาคม 256

Read more