“โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้สู่เมืองนักอ่าน”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรม “รือเสาะเมืองนักอ่าน” โดยคัดเลือกนักศึกษา กศน.ตำบล แข่งขัน อ่านร้อยแก้ว กล่าวสุนทรพจน์ อ่านสรุปจับใจความและเล่าเรื่องจากภาพ ณ กศน.ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการอ่าน มีนิสัยการอ่านใฝ่เรียนรู้ รักการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามรถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *