“อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครู คศ1 พร้อมด้วยนางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ สุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ (กิจกรรม Class room online) ครั้งที่ 4 module 1 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ณ กศน.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *