#โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา#

#โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา#
วันที่ 16-17 มีนาคม 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่ครูบุคลากรกศน.อำเภอรือเสาะ โดยมีนายทวี ดำมิลท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรนักศึกษาระดับอำเภอเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างและเชื่อมโยงในลักษณะของภาคีเครือข่าย พัฒนาไปสู่ระดับ ของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *