“โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ”

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้บุคลากร กศน.ตำบลรือเสาะ นำผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ กศน.ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างพัฒนาทางกาย จิตและสมอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *