“โครงการอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ”

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมาย.ให้ คณะครู กศน.ตำบลรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดของผู้เรียน พัฒนาด้านอารมณ์โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษากศน.อำเภอรือเสาะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ.ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *