โครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติสู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติสู่ โคก หนอง นา โมเดล กศน.ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *