เข้าร่วมรับชมการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ Covid – 19 ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live

               เมื่อ

Read more

ร่วมชมถ่ายทอดสดโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more