เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

อบรมตัวแทนนักศึกษาโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหรือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSARประจำ ปีงบประมาณ2564(มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง)

เมื่อวันที่​ 23 พฤศจ

Read more

เตรียมเอกสารการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาSARประจำปีงบประมาณ2564 (มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง)

เมื่อวันที่​ 23 พฤศจ

Read more