โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลสุวารี นำตัวแทนประชาชนตำบลสุวารี  เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง และกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปปฏิบัติและใช้ประโยชน์ได้ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *