รับชมการถ่ายทอดสดการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2565

รับชมการถ่ายทอดสดการ

Read more

นางสาวนูเรฮา บือซา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ

Read more