เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง รุ่นที่ 1

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ณ กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

Read more