ดำเนินการจัดกิจกรรมละหมาดฮายัต เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสุคิริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

นางสาวนูเรฮา บือซา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ

Read more