ตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ตรวจหาแอนติเจนด้วยตน

Read more

รับชมการถ่ายทอดสดการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2565

รับชมการถ่ายทอดสดการ

Read more